VOLDGIFTSRET

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen inddrager rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge.

Bogen behandler bl.a. spørgsmål om:

  • hvilke sager, der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsanlæg
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål

Bogen henvender sig til alle jurister, der er involverede i voldgiftssager eller beskæftiger sig med voldgift.

FAKTA

Forfattere: Jakob Juul & Peter Fauerholdt Thommesen
(3. udgave er udarbejdet af Peter Fauerholdt Thommesen)
Forlag: Karnov Group
Udgivelse: 3. udgave, 2017
Sider: 474
ISBN: 9788761939272
Bogbestilling: Karnov Group Ikon_link_light
Bogen opdateres løbende på hjemmesiden Voldgiftsret.dk Ikon_link_light