Bogemne

Bærer rådgiveren efter ABR 18 det kontraktretlige ansvar for gennemgang af udbudsbetingelser og entrepriseaftaler?

Efter ABR 89 pkt. 1.2.1 påhvilede det bygherren (og dennes jurister) at foretage ”den kontraktretlige gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, accepter, entrepriseaftaler mv.”. ABR 89 pkt. 1.2.1 er ikke videreført i ABR 18. Til gengæld er der introduceret en tilsvarende bestemmelse i YBL 2018 pkt. 5.8.

Betyder det, at rådgiveren efter ABR 18 har overtaget det kontraktretlige (juridiske) ansvar for gennemgang af de entrepriseaftaler, som anvendes på projektet, medmindre man aftaler fravigelser til ABR 18? Og hvilket ansvar har rådgiveren for, at udbudsbetingelserne og gennemførelsen af udbudsprocessen er i overensstemmelse med udbudsreglerne?

Disse spørgsmål – og mange flere – er behandlet i vores bog ”ABR 18 med kommentarer”, som udkommer tirsdag på forlaget Karnov Group. Bogen kan forudbestilles her.