Bogemne

Kan rådgiveren få erstattet sin fortjeneste, når bygherren bestiller opgaven?

Efter ABR 89 kunne bygherren afbestille opgaven uden at skulle erstatte den fortjeneste, som rådgiveren gik glip af ved ikke at fuldføre opgaven. Dette er ændret i ABR 18, idet bygherren nu skal kompensere rådgiveren for den mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre opgaven, såfremt afbestillingen skyldes forhold, som bygherren ”burde have forudset eller med rimelighed burde have undgået”, eller såfremt opgaven genoptages inden for 2 år med anden rådgiver.

Hvornår disse betingelser må anses for opfyldt, samt hvilke overvejelser den nye bestemmelse om afbestilling bør give bygherren anledning til ved indgåelse af rådgiveraftaler, kan du læse nærmere om i vores bog, ABR 18. der netop er udkommet på Karnov Group. Bogen kan bestilles her.