Bogemne

Rådgiverens pligt til at meddele hindringer opstået efter aftalens begyndelse.

Med ABR 18 § 21, stk.1, er der indført en ny bestemmelse om, at rådgiveren har pligt til at give bygherren meddelelse, hvis rådgiveren ikke finder, at opgaven kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale. Hvis bygherren mener, at rådgiveren har misligholdt denne forpligtigelse, må bygherren bevise dette, men det er uklart, præcist hvilke hindringer der sigtes til, ligesom det er uklart, hvad bygherren i givet fald skal kunne dokumentere. 

Disse spørgsmål og mange flere er behandlet nærmere i vores bog ”ABR 18 med kommentarer”, som udkommer om få dage på forlaget Karnov Group. Bogen kan forudbestilles her.