HANS LYKKE HANSEN / Senioradvokat
Hans Lykke Hansen, advokat, partner, VILTOFT advokatfirma
 • PROFIL

  Hans Lykke Hansen har gennem de sidste godt 30 år rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret over for bl.a. kommuner, regioner, boligselskaber, energiselskaber og erhvervsvirksomheder. Han har rådgivet om bl.a. planlægning af udbudsforretninger, gennemgang og udarbejdelse af udbudsmateriale, efterfølgende gennemgang af indkomne tilbud, deltagelse i kontraktforhandlinger og udarbejdelse af endelige kontraktdokumenter samt håndtering af tvister af enhver art om entreprise- og udbudsretlige spørgsmål.

  Hans Lykke Hansen har bistået som rådgiver i forbindelse med et betydeligt antal af de væsentligste bygge- og anlægsarbejder i Danmark gennem de sidste 20-25 år, herunder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen (landanlæg såvel som tunnelforbindelsen) samt en lang række større og mindre byggeprojekter, indkøb af IT m.v.

  Han har ført en lang række rets- og voldgiftssager for landsret og Højesteret samt for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og flere sager i Klagenævnet for Udbud. Han har desuden været udpeget som ad hoc voldgiftsdommer i adskillige sager.

  Hans taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Hans Lykkke Hansen har bl.a. været involveret i følgende sager:

  • rådgiver for Realdania By A/S i forbindelse med en række by- og arealudviklingsprojekter i samarbejde med kommuner landet over, herunder NærHeden, Ringkøbing K, Fredericia C og Køge Kyst
  • løbende rådgivning af en række af landets førende arkitekt- og ingeniørfirmaer, herunder rådgivning af totalrådgiverkonsortier i forbindelse med opførelse af supersygehuse flere steder i landet
  • en række voldgifts- og retssager om rådgiveransvar i forbindelse med projekter i Danmark og udlandet som advokat for tekniske rådgivere og disses ansvarsforsikringsselskaber
  • rådgiver for en række kommuner om entreprise-, udbuds- og kommunalretlige forhold
 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Senioradvokat, VILTOFT, 2018-
  Møderet for Højesteret, 1987
  Partner, VILTOFT, 1982
  Møderet for landsret, 1981
  Advokatbeskikkelse, 1978
  Advokatfuldmægtig og advokat, VILTOFT, 1974-1982
  Cand.jur., Københavns Universitet, 1974

 • UNDERVISNING

  Hans Lykke Hansen har undervist i entrepriseret og udbudsret for alle væsentlige udbydere af juridiske kurser i Danmark, ligesom han i betydeligt omfang har gennemført kurser for en lang række kommuner.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter sammen med partner Michael Gjedde-Nielsen til ”ABR 89 - Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”, forlaget Karnov Group, 3. udgave, 2013.

 • HVERV OG MEDLEMSSKABER

  Medlem af bestyrelsen:

  • Det Danske Selskab for Byggeret (2002-2019)
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter
  • Wohlert Arkitekter
  • Wissenberg Rådgivende Ingeniører

HANS LYKKE HANSEN

Senioradvokat


T: +45 3314 9300

M: +45 2099 2707

E: hlh@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk