MARK SØNDERGAARD / Advokat
 • PROFIL

  Mark Søndergaard rådgiver både offentlige og private klienter om alle former for entreprise- og udbudsretlige problemstillinger. Navnlig varetager Mark offentlige bygherrers interesser i forbindelse med tvistløsning. Mark har tillige erfaring med at føre sager på entrepriseområdet for også private klienter for både domstolene og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Mark har stor erfaring med sagsøkonomi og -strategi, herunder disses samspil. Mark har indgående erfaring med at rådgive og servicere offentlige myndigheder både ved generel rådgivningsbistand, men også i forbindelse med tvistløsning og udbud. 

  Mark har ført et stort antal rets- og voldgiftssager. Hertil kommer, at han har deltaget i sagsforberedelsen i sager for landsretterne, Højesteret og EU-Domstolen, og han har erfaring med at varetage klientens interesser ved syn og skøn og retsmægling i domstolsregi. Han underviser blandt andet i faget obligationsret på Københavns Universitet, og han har udgivet artikler inden for området. 

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Advokat, VILTOFT, 2020-
  Advokatfuldmægtig, VILTOFT, 2019-2020
  Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten, 2017-2019
  Cand.jur. Københavns Universitet, 2017
  Udvekslingsstudier ved The University of Hong Kong, 2016
  BA.jur., Københavns Universitet, 2016
  Frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp, 2016-
  Udvekslingsstudier ved University of Nottingham, 2015
  M&A sommerskole i Istanbul, 2015
  Stud.jur. hos Plesner, 2015-2017
  Stud.jur. hos VILTOFT, 2014-2015
  Duke-Geneve sommerskole, Transnational Law, 2014 

 • UNDERVISNING

  Underviser i skatteret på CBS, 2019

  Underviser i obligationsret på Københavns Universitet, 2018-

 • PUBLIKATIONER

  "Betragtninger om det obligationsretlige princip om anteciperet misligholdelse og relevante typetilfælde i lyset af pandemier", i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2020, s. 113ff.

  "Force-majeure-doktrinen", Justitia, Nr. 2, 2017, s. 3ff.

MARK SØNDERGAARD

Advokat


T: +45 3314 9300

M: +45 3139 8956

E: ms@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk