MICHAEL GJEDDE-NIELSEN / Advokat (H)
Michael Gjedde-Nielsen, advokat, partner, VILTOFT advokatfirma
 • PROFIL

  Michael Gjedde-Nielsen rådgiver offentlige selskaber, offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder om alle aspekter af entrepriseret og udbud. Han har været og er involveret i en stor del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Michael bistår med tilrettelæggelse af udbud, udarbejdelse af de juridiske dele af udbudsmaterialet, deltagelse i forhandlinger og kontraktindgåelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder samt andre indkøb. Derudover rådgiver Michael bygherrer og entreprenører om alle juridiske problemer relateret til udførelsesfasen.

  Michael har ført en række store voldgiftssager for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder den største sag, der nogensinde har verseret for denne voldgiftsret. Michael har derudover en betydelig erfaring som procedør for såvel landsret som Højesteret i sager om entrepriseret og udbudsret. Michael har været involveret i nogle af de største sager for Klagenævnet for Udbud. Han er sammen med advokat Hans Lykke Hansen forfatter til bogen ABR 89, Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (3. udgave, 2013) samt medforfatter til ABR 18 med kommentarer (2020).

  I den internationale guide Chambers Europe er Michael ranglistet helt i top under Real Estate: Construction, og i tillæg hertil har han siden 2021 opnået anerkendelse som den ene af kun to "Senior Statespeople".

  Michael taler de skandinaviske sprog samt engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Michael Gjedde-Nielsen har bl.a. rådgivet om:

  • udbud, kontrahering samt udførelse af Cityringen for Metroselskabet (kontraktværdi ca. 22 mia. kr.)
  • udbud og kontrahering af ambulancekørsel samt patientbefordring for Region Sjælland, Region Midt, Region Syd og Region Nord (kontraktværdi ca. 4 mia. kr.)
  • udbud af drift og vedligeholdelse af Metroens etape 1-3 for Metroselskabet (kontraktværdi ca. 2 mia. kr.)
  • udbud af Metro til Nordhavn for Metroselskabet (kontraktværdi ca. 2,2 mia. kr.)
  • udbud af Sydhavnsmetroen (kontraktværdi ca. 9 mia. kr.)
  • udbud af teknisk rådgivning vedrørende nyt universitetssygehus i Køge for Region Sjælland (samlet projektværdi ca. 4 mia. kr.)
  • udbud af Architectural Finishes i forbindelse med Cityringen for Metroselskabet (kontraktværdi ca. 0,5 mia. kr.)
  • forberedelse af den kommende Odense Letbane for Odense Kommune (kontraktværdi ca. 2 mia. kr.)
  • kontraktforhandlinger om højhus i Carlsberg Byen (kontraktværdi ca. 1,5 mia. kr.)

   

  Han har desuden været involveret i et betydeligt antal  rets- og voldgiftssager, hvor de væsentligste har været:

  • voldgiftssag om de afsluttende økonomiske mellemværender mellem Metroselskabet og Comet efter etablering af Metroens etape 1 og 2
  • voldgiftssag om slutregningen på Metroens etape 3
  • klagenævnssag om udbuddet af Cityringen (sammen med advokat Claus Berg)
  • voldgiftssag om det afsluttende økonomiske mellemværende mellem Metroselskabet og CMT efter etableringen af Cityringen
 • ANBEFALINGER

  “Clients describe Michael Gjedde-Nielsen as an "excellent adviser who is able to explain even very sophisticated and complex issues." He remains widely appreciated for his long-standing expertise in the Danish construction world, assisting with construction tenders and disputes.” (Chambers Europe, 2022)

  “Michael Gjedde Nielsen is quick to understand the cases and can quickly see through complex cases. Skilled advice at a very high level.’” (Legal 500, 2021)

  “Michael Gjedde-Nielsen and Peter Faurholdt Thommesen’s legal advice has always been straight to the point and they are able to present even complicated legal issues in an extremely trustworthy way.” (Legal 500, 2021)

  "Michael Gjedde-Nielsen advises his clients on contract negotiations and disputes relating to large construction projects. Clients note that "he has a lot of experience, analytical capacity and knowledge about Danish construction law."" (Chambers Europe, 2021)

  "Michael Gjedde-Nielsen advises his clients on contract negotiations and disputes related to large construction projects. Clients praise him as "among the absolutely most experienced in construction law," and note that he provides "the best professional knowledge, dependable advice and support." (Chambers Europe, 2020)

  "Michael Gjedde-Nielsen succesfully represented Metroselskabet in Denmark's largest construction dispute." (Legal 500, 2013).

  "He is 'the pre-eminent construction guy' according to an interviewee." (Chambers Europe, 2013).

  "… absolutely brilliant, with huge knowledge and experience" (Chambers Europe, 2012)

  Michael Gjedde-Nielsen er anbefalet som "Senior Statespeople" hos Chambers Europe i kategorierne Real Estate: Construction og Dispute Resolution og anbefales også i Legal 500 i kategorierne Real estate and construction, Dispute resolution og EU and competition.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Advokat, VILTOFT, 2020-
  Udpeget som byggemediator og -mægler ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 2019-
  Uddannet mediator, 2006
  Møderet for Højesteret, 1987
  Partner, VILTOFT, 1982 - 2019
  Møderet for landsret, 1982
  Advokatbeskikkelse, 1980
  Advokatfuldmægtig og advokat, VILTOFT, 1976-1982
  Cand.jur., Københavns Universitet, 1976

 • UNDERVISNING

  Michael Gjedde-Nielsen har været manuduktør i obligationsret ved Københavns Universitet 1977-1981.

  Han har derudover i en lang årrække undervist i entrepriseret og udbudsret for alle væsentlige udbydere af juridiske kurser. Han afholder endvidere interne virksomhedskurser.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Henrik Hauge Andersen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group. 1. udgave, 2021

  Forfatter til "Nogle bemærkninger til ABR 18) i TBB 2018.305

  Medforfatter (med Peter Fauerholdt Thommesen) til "Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed" i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2016.883

  Medforfatter (med Hans Lykke Hansen) til ABR 89, Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, forlaget Karnov Group, 3. udgave, 2013

  Medforfatter (med Claus Berg) til Selskabsdannelser på affaldsområdet, KL's Forlag, 1990

   

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medlem af Advokatrådets fremtidsforum, 2003-2005.

  Medlem af Advokatrådets arbejdsgruppe vedrørende offentlige/private partnerskaber (OPP), 2005-2007.

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Foreningen af Procedureradvokater, Dansk Forening for Voldgift, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark, Det Danske Selskab for Forsikringsret, Danske Mediatoradvokater samt International Bar Association (IBA).

MICHAEL GJEDDE-NIELSEN

Advokat (H)


T: +45 3314 9300

M: +45 2026 7366

E: mgn@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk