STEEN HELLMANN / Partner
Steen Hellmann, advokat, partner, VILTOFT advokatfirma
 • PROFIL

  Steen Hellmann rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter indenfor byggeri og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og Steen har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor byggeriets retsforhold. Derudover bistår Steen med tilrettelæggelse og gennemførelse og kontrol af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser.

  Steen rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, hvor han særligt bistår lønmodtagerorganisationer, og han har omfattende erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor dette område.

  Steen taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • SPECIALE: ARBEJDSRET

  Steen Hellmann bistår også en række af landets største lønmodtagerorganisationer med kollektiv arbejdsret og individuel ansættelsesret.

  Læs mere her Ikon_link_light
 • UDVALGTE REFERENCER

  Steen har bl.a. rådgivet om:

  • løbende rådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige forhold
  • udarbejdelse og udbud af kontrakter om opførelse af EU-støttede biogasanlæg på Sjælland, om udførelse af infrastrukturarbejder i forbindelse med metrobyggeriet i København og om et byudviklingsprojekt
  • udbud af forsikringsydelser i forbindelse et større anlægsprojekt
  • etablering af offentlige-private by- og arealudviklingsselskaber
  • ejeraftaler ved etablering af selskaber eller konsortier
  • udbud og kontrahering af ambulancekørsel samt patientbefordring for Region Sjælland, Region Midt, Region Syd og Region Nord (kontraktværdi ca. 4 mia. kr.)
  • udbud, kontrahering samt udførelse vedrørende tekniske rådgiverydelser i forbindelse med Cityringen
  • retsvirkningerne af kontraktpartneres konkurs

   

  Steen er desuden involveret i rets- og voldgiftssager om:

  • projekterings- og tilsynsansvar for tekniske rådgivere
  • produktansvar inden for bygge- og anlægssektoren
  • slutopgørelser og mangler ved byggeri
  • forsinkelseskrav og dagbod
  • indeksering i byggesager
  • anfordringsgarantier, entreprenørers arbejdsgaranti, forudbetalingsgarantier og bygherres betalings-garanti
  • grønlandsk entreprise- og rådgiverret
  • fortolkning af kollektive overenskomster og arbejdstidsaftaler
  • arbejdsgiveres opsigelser eller bortvisning af medarbejdere
  • arbejdsgiveres tilbagebetalingskrav
  • virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde
  • indtægtsfordeling mellem offentlige selskaber
 • ANBEFALINGER

  Steen Hellmann er omtalt i Legal 500 i kategorierne Dispute resolution og Employment.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Møderet for Højesteret, 2019
  Partner, VILTOFT, 2009
  Møderet for landsret, 2005
  Advokatbeskikkelse, 2003
  Advokatfuldmægtig og advokat, VILTOFT, 2000-2009
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2000
  Udvekslingsstudier ved New York University School of Law, 1999

 • UNDERVISNING

  Manuduktør og ekstern lektor i formueret ved Københavns Universitet (2000-2011)

  Steen underviser desuden i rådgiverret (ABR 89), herunder særligt om rådgiveransvar, entrepriseret, udbudsret samt arbejds- og ansættelsesret hos private kursusudbydere mv.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021

  Justitia, nr. 4/1998, Reklamation ved faktiske mangler

 • HVERV OG MEDLEMSSKABER

  Bestyrelsesmedlem, Lundgaard & Tranberg Arkitekter (2020-)

  Bestyrelsesformand, Thormann A/S (2019-)

  Næstformand, Wissenberg A/S (2018-)

  Bestyrelsesformand, A/S Botica Entreprise (2009-)

  Bestyrelsesformand, Kildegård Privatskole (2013-2020), nu bestyrelsesmedlem

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Foreningen af Procedureadvokater, Dansk Forening for Arbejdsret, Danske Ansættelsesretsadvokater samt Dansk Forening for Selskabsret.

STEEN HELLMANN

Partner, advokat (H)


D: +45 3345 5219

M: +45 2448 1192

E: sh@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Susanne Lynge
Sekretær
D: +45 3345 5213
E: sl@viltoft.dk