STEEN HELLMANN / Partner
Steen Hellmann, advokat, partner, VILTOFT advokatfirma
 • PROFIL

  Steen Hellmann rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter indenfor byggeri og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og Steen har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor byggeriets retsforhold. Steen har endvidere erfaring med at rådgive (areal)udviklingsselskaber både under etableringen, i forbindelse med grundsalg og i forbindelse med byggemodning og opførelse af byggerier i alle samarbejdsformer inden for byggeri. Derudover bistår Steen med tilrettelæggelse og gennemførelse og kontrol af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser.

  Steen rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, hvor han særligt bistår lønmodtagerorganisationer, og han har omfattende erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor dette område.

  I den internationale guide Chambers Europe er Steen en anbefalet profil i kategorien Real Estate: Construction.

  Steen taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Steen har bl.a. været involveret i rets- og voldgiftssager om:

  • projekterings- og tilsynsansvar for tekniske rådgivere
  • produktansvar inden for bygge- og anlægssektoren
  • slutopgørelser og mangler ved byggeri
  • forsinkelseskrav og dagbod
  • indeksering i byggesager
  • anfordringsgarantier, entreprenørers arbejdsgaranti, forudbetalingsgarantier og bygherres betalings-garanti
  • grønlandsk entreprise- og rådgiverret
  • fortolkning af kollektive overenskomster og arbejdstidsaftaler
  • arbejdsgiveres opsigelser eller bortvisning af medarbejdere
  • arbejdsgiveres tilbagebetalingskrav
  • virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde
  • indtægtsfordeling mellem offentlige selskaber
 • ARBEJDSRET

  Steen Hellmann bistår også en række af landets største lønmodtagerorganisationer med kollektiv arbejdsret og individuel ansættelsesret.

  Læs mere her Ikon_link_light
 • ANBEFALINGER

  Steen Hellmann er blandt de anbefalede profiler i Chambers Europe i kategorien Real Estate: Construction, og i guiden står der anført:

  “Steen Hellmann assists with a plethora of construction mandates ranging from disputes and tender procedures to large construction projects.” (2022)

  Steen Hellmann represents clients in construction disputes and contracting negotiations. He is particularly active in product liability claims relating to the use of MgO boards in construction projects." (2021)

  Steen Hellmann er endvidere omtalt i Legal 500 i kategorierne Real Estate and Construction og Dispute Resolution, og i guiden for 2021 står der anført: "Steen Hellmann is an agreeable and operational adviser but at the same time sharp and to the point, which are qualities we appreciate."

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Møderet for Højesteret, 2019
  Partner, VILTOFT, 2009
  Møderet for landsret, 2005
  Advokatbeskikkelse, 2003
  Advokatfuldmægtig og advokat, VILTOFT, 2000-2009
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2000
  Udvekslingsstudier ved New York University School of Law, 1999

 • UNDERVISNING

  Manuduktør og ekstern lektor i formueret ved Københavns Universitet (2000-2011)

  Steen underviser desuden i rådgiverret (ABR 89), herunder særligt om rådgiveransvar, entrepriseret, udbudsret samt arbejds- og ansættelsesret hos private kursusudbydere mv.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter til "Immaterialretlige problemstillinger ved digital projektering" i Tidsskrift for Bygge- og Boligret, 2021, s. 681ff.

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021

  Justitia, nr. 4/1998, Reklamation ved faktiske mangler

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Bestyrelsesmedlem, Lundgaard & Tranberg Arkitekter (2020-)

  Bestyrelsesformand, Thormann A/S (2019-)

  Næstformand, Wissenberg A/S (2018-)

  Bestyrelsesformand, A/S Botica Entreprise (2009-)

  Bestyrelsesformand, Kildegård Privatskole (2013-2020), nu bestyrelsesmedlem

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Foreningen af Procedureadvokater, Dansk Forening for Arbejdsret, Danske Ansættelsesretsadvokater samt Dansk Forening for Selskabsret.

STEEN HELLMANN

Partner, advokat (H)


D: +45 3345 5219

M: +45 2448 1192

E: sh@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Susanne Lynge
Sekretær
D: +45 3345 5213
E: sl@viltoft.dk