VOLDGIFTSKENDELSE
Gælder der en generel tålegrænse for, hvad bygherren må acceptere af tilretning mv. af projektet under byggeriet, uden at rådgiveren ifalder ansvar? Ny voldgiftskendelse giver svaret.

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har således den 28. april 2021 afsagt den første delkendelse i en verserende voldgiftssag om et stort universitetsbyggeri. Delkendelsen forholder sig bl.a. til spørgsmålet om en mulig tålegrænse for rådgiverens projektfejl. Kendelsen indeholder også udtalelser om bygherrens bevisbyrde, som kan være af generel interesse.

Læs mere her  

BÆREDYGTIGT BYGGER
Ilka Bödewadt Lauritzen m.fl. underviser på kurset “Udbud af bæredygtigt byggeri” for DJØF.
Læs mere her

KONFERENCE
Insight Events og VILTOFT afholder den 8. – 9. december den årlige, juridiske konference.
Læs mere her