ÆNDRINGER I EN UDBUDSPLIGTIGT KONTRAKT
Hvor meget må man ændre i en udbudspligtig kontrakt i perioden mellem tildelingsbeslutningen og kontraktens indgåelse?

Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i klagenævnets kendelse af 4. oktober 2019 (VITRONIC, Dr. -Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH mod Sund & Bælt A/S).

Læs mere her 

NYE TÆRSKELVÆRDIER
EU Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2020 og 2021.
Læs mere her

KONFERENCE
Den 10. – 11. december 2019 afholder Insight Legal og VILTOFT konference.
Se programmet her