NY AFGØRELSE FRA VOLDGIFTSNÆVNET

Kan en uformel bedømmelse indhentet af parterne i fællesskab fremlægges under syn og skøn eller i en voldgiftssag?

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har for nyligt afsagt en afgørelse i en tvist om, hvorvidt en uformel bedømmelse kunne fremlægges i sin fulde længde i en skønssag og voldgiftssag. Voldgiftsretten tillod ikke, at de omtvistede dele blev fremlagt for skønsmanden eller indgik i voldgiftssagen.

Læs mere her 

KONFERENCE
Insight Events og VILTOFT arrangerer for 10. gang “Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”.
Læs mere her

HØJESTERETSKENDELSE
Er afgørelser truffet af voldgiftsnævnet i sager om syn og skøn voldgift?
Læs mere her