VOLDGIFTSKENDELSE
Gælder der en generel tålegrænse for, hvad bygherren må acceptere af tilretning mv. af projektet under byggeriet, uden at rådgiveren ifalder ansvar? Ny voldgiftskendelse giver svaret.

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har nemlig afsagt den første delkendelse i en verserende voldgiftssag om et stort universitetsbyggeri. Delkendelsen forholder sig bl.a. til spørgsmålet om en mulig tålegrænse for rådgiverens projektfejl. Kendelsen indeholder også udtalelser om bygherrens bevisbyrde, som kan være af generel interesse.

Læs mere her 

VILTOFT’S SPECIALEPRIS 2021
Amalie Motzfeldt modtager Lykke Hansen og Gjedde-Nielsen Prisen for sit kandidatspeciale.
Læs mere her 

UDBUD
Vi bistår offentlige og private klienter gennem hele udbudsforløbet fra start til slut.
Læs mere her