HVORDAN KAN VOLDGIFTSSAGER I BYGGERIET LØSES MERE EFFEKTIVT?
Selv om voldgift fortsat er den foretrukne måde at løse entreprisetvister på, også internationalt, er der i byggebranchen et almindeligt ønske om at gøre voldgiftsprocessen hurtigere og mindre omkostningstung.

Læs mere her 

NY HØJESTERETSDOM
Spænder konkurrencereglerne ben for firmaer, der ønsker at deltage i udbud som konsortie?
Læs mere her

KONFERENCE
Den 10. – 11. december 2019 afholder Insight Legal og VILTOFT konference.
Se programmet her