KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS EVALUERING AF UDBUDSLOVEN – EN STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF UDBUDSDIREKTIVET
Udbudsloven har samlet set bidraget til at skabe mere klarhed over udbudsreglerne. Alligevel er der på flere konkrete områder grundlag og muligheder for at styrke loven i form af præciserende regler eller øgede vejledningsindsatser.

Sådan lyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overordnede konklusion på evalueringen af udbudsloven.

Læs mere her

INTERNATIONAL RANKING
Igen i år er VILTOFT i Tier 1
i kategorien Real Estate and Construction.
Læs mere her 

KURSER
Vi underviser i bl.a. entreprise og udbud for primære udbydere af juridiske kurser.
Se kommende kurser her