OFFENTLIGGØRELSE AF BYGGERIETS NYE STANDARDVILKÅR
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 21. juni 2018 offentliggjort den nye AB 18-pakke, som vil erstatte AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Den samlede betænkning kan hentes her 

VILTOFT inviterer til gå-hjem-møde om de nye standardvikår torsdag den 13. september 2018.

Læs mere her Ikon_link_light

NY YDELSESBESKRIVELSE
FRI og Danske Arkitektvirksomheder har lanceret den nye YBL 18.
Læs mere her  Ikon_link_light

ABR 18
Michael Gjedde-Nielsen har skrevet en artikel om ABR 18 i Tidskrift for Bolig- og Byggeret.
Læs artiklen her Ikon_link_light