HVORDAN SAMARBEJDER BYGHERREN OG RÅDGIVEREN EFTER ABR 18?
Det spørgsmål sætter Michael Gjedde-Nielsen og Peter Fauerholdt Thommesen fokus på, når de i efteråret afholder kurser for Bygherreforeningen. Her vil de gennemgå ABR 18 og ud fra bygherrens perspektiv diskutere kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen samt eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Kurserne for Bygherreforeningen afholdes:

7. oktober 2020, Aarhus  

17. november 2020, København  

KENDELSE I ALMEN BOLIGSAG
Gælder reglen om “byggeri for pengene” også inden for det almene byggeri?
Læs mere her 

VILTOFT’S SPECIALEPRIS
Den 1. oktober er der ansøgningsfrist for VILTOFT’s nystiftede specialepris.
Læs mere her