NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  24.08.2021

  ABR 18 - boganmeldelse

  Torsten Iversen har i Tidskrift for Bolig- og Byggeret skrevet en dobbeltanmeldelse af ”ABR 18 med kommentarer”, der er skrevet af VILTOFT’s Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage, og af ”Teknisk Rådgivning – ABR 18”, der er skrevet af Claus Berg.

  Indledningsvis skriver Torsten Iversen: ”Lad det være sagt med det samme: De to nye udgivelser har været værd at vente på. Der er tale om to særdeles gode, gedigne værker, der grundigt behandler ABR 18 paragraf for paragraf”, og han slutter:  ”Bøgerne er uundværlige for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning i byggeriet og anden rådgiver- og entrepriseret. De være hermed anbefalet til alle med interesse for byggeriets retsforhold eller rådgiverforhold i det hele taget.

  Vi takker for den flotte anmeldelse.

  Torsten Iversen: Boganmeldelser af to store kommentarer til ABR 18 er trykt i TBB2021.696, og har du ikke abonnement, kan artiklen med tilladelse fra Karnov Group læses gratis via linket her:  https://www.karnovgroup.dk/artikler/tbb2021-696
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  02.09.2021

  Ny højesteretskendelse: Skønsmand, der ikke havde underrettet alle parter om skønsforretningen, var inhabil

  Mange rets- og voldgiftssager afgøres på baggrund af syn og skøn og anden sagkyndig bistand, hvorfor det ofte har stor betydning for sagen, hvem der udmeldes som skønsmand. Det er derfor med god grund, at reglerne om skønsmandens habilitet fortolkes ganske strengt. 

  Mange gange giver det alligevel anledning til overvejelser, hvornår der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om skønsmandens fuldstændige upartiskhed. Højesteret har den 26. august 2021 afsagt en kendelse, som kan kaste lidt lys over dette spørgsmål. 

   

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Peter Fauerholdt Thommesen, pft@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  10.08.2021

  Rammeaftale kan være udtømte, inden de udløber

  EU-domstolen har den 17. juni 2021 afsagt sin længe ventede dom med besvarelse af Klagenævnet for Udbuds anmodning om afgørelse af præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt rammeaftaler kan have udtømt deres virkning.

  Dommen kan have afgørende betydning for rammeaftalers virkning.

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Ilka Bödewadt Lauritzen, ibl@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  11.11.2020

  ICC offentliggør nye voldgiftsregler

  ICC reviderer sine voldgiftsregler, som senest blev opdateret i 2017.

  Læs mere om de vigtigste regler her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Fornavn Efternavn, nn@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark