NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  08.03.2018

  Topplacering i Chambers Europe

  Chambers Europe har netop offentliggjort sine rankings for 2018.

  VILTOFT er for femte år i træk med i toppen i tier 1 inden for Real Estate: Construction.

  Læs mere her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  13.12.2018

  AB 18 og ABR 18 er nu tilgængelige på engelsk

  Det nye AB-system blev offentlggjort den 21. juni 2018.

   

  Den samlede betænkning kan hentes her.

  AB 18 og ABR 18 er ny oversat til engelsk. De engelske oversættelser kan hentes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  28.02.2019

  Ændringen af udbudsloven er nu vedtaget

  Den 26. februar 2019 blev L 125 Forslag til lov om ændring af udbudsloven vedtaget af Folketinget. Med ændringen introduceres et krav om offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og et krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til prisen – dvs. et ”to-kuvert-system” – ved udbud af større bygge- og anlægskontrakter.

  Ændringen indebærer, at ordregiver fremover får pligt til på forhånd at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. I overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017 (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland) kan specifikke parametre i evalueringsmodellen fortsat afhænge af de indkomne tilbud, men i så fald er det et krav, at det på forhånd entydigt er beskrevet, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene må ikke fastlægges således, at ordregiver opnår frit valg ved tilbudsevalueringen.

  Ændringen indebærer også, at loven fremover vil indeholde en legaldefinition på begrebet ”evalueringsmodel”.

  Endelig indebærer ændringen, at ordregiver ved begrænset eller offentligt udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr., som tildeles efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, får pligt til at foretage evalueringen af de kvalitative kriterier uden kendskab til evalueringen af priserne. Dette skal sikre, at ordregiver ikke utilsigtet lader sig påvirke af et tilbuds pris, når ordregiver skal tage stilling til kvaliteten.

  Ændringen træder i kraft den 1. juli 2019 og finder ikke anvendelse på udbud, hvis udbudsbekendtgørelse er offentliggjort inden den 1. juli 2019.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Eva Olesen, eo@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  18.12.2018

  Nye procesregler

  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har som følge af AB 18-aftalesystemet vedtaget nye procesregler.

  De nye procesregler kan findes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark