NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  21.08.2023

  NY ADVOKAT

  Det er med stor fornøjelse, at vi kan ønske Rigmor Kragsbjerg Borring tillykke med at have fået sin advokatbeskikkelse.

  Rigmor har været tilknyttet VILTOFT siden 2017; hun var i 2017-2020 studentermedhjælper/stipendiat og har i 2020-2023 gennemgået sin advokatuddannelse hos os.

  Vi er utroligt glade for, at Rigmor fortsætter hos VILTOFT nu som advokat.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  01.12.2021

  GÆLDER DER EN GENEREL TÅLEGRÆNSE FOR, HVAD BYGHERREN MÅ ACCEPTERE AF TILRETNING MV. AF PROJEKTET UNDER BYGGERIET, UDEN AT RÅDGIVEREN IFALDER ANSVAR? NU VOLDGIFTSKENDELSE GIVER SVARET.

  Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har den 28. april 2021 afsagt den første delkendelse i en verserende voldgiftssag om et stort universitetsbyggeri. Delkendelsen forholder sig bl.a. til spørgsmålet om en mulig tålegrænse for rådgiverens projektfejl. Kendelsen indeholder også udtalelser om bygherrens bevisbyrde, som kan være af generel interesse.

  Læs mere her  


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Jakob Juel Justesen, jjj@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  21.02.2023

  HAR UDBUDSREGLERNE BETYDNING FOR, HVORDAN ORDREGIVERE SKAL REAGERE PÅ MISLIGHOLDELSE AF EN UDBUDSPLIGTIG KONTRAKT?

  Udbudsreglerne griber som udgangspunkt ikke ind i kontraktforholdet efter afslutning af udbudsprocessen, og kontraktretlige spørgsmål skal derfor håndteres ud fra kontrakten og den almindelige obligationsret.

  Læs hele artiklen her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte partner Eva Olesen, eo@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  09.02.2023

  KAN MAN SPRINGE KONFLIKTLØSNINGSTRAPPEN OVER OG GÅ DIREKTE I RETTEN?

  Sø- og Handelsretten har fundet i en nylig dom fra juli 2022 trykt i UfR 2022.4723, at en tvistløsningsbestemmelse, der pålagde parterne at gennemføre mediation forud for sagsanlæg, ikke skulle føre til afvisning af et sagsanlæg, selv om der ikke havde været forsøgt mediation. 

  Betyder Sø- og Handelsrettens dom, at man i almindelighed kan springe en konfliktløsningstrappe over og gå direkte i (voldgifts)retten? 

  Læs hele artilen her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark