NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  18.06.2020

  VILTOFT yder pro bono-bistand til projekt om bæredygtig byudvikling

  Har du hørt, at man ved Kalvebod Bølge i Københavns Havn har etableret maritime nyttehaver, hvor man testdyrker muslinger, tang og østers?

  Det er Havhøst, der står bag dette spændende projekt. Havhøst er en selvejende udviklingsorganisation, der blev etableret i 2013, og som i dag tæller knap 1.000 havbønder, der også dyrker marine afgrøder mange steder langs de danske kyster.

  Havhøst adresserer 10 af FN’s i alt 17 bæredygtighedsmål, og organisationen forestår et stort formidlingsarbejde, hvor man udbreder kendskabet til maritime nyttehaver gennem skoletjenester, naturvejledernetværk og kulturelle arrangementer, og bl.a. afholder man til efteråret Ild & Vand-arrangementer rundt om i hele landet: https://www.havhøst.dk/ild-vand-tager-form/

  Vi er glade for at støtte Havhøst ved at yde juridisk bistand og sparring i forbindelse med organisationens indgåelse af samarbejdsaftaler mv. Bistanden er ydet pro bono.

  Selv siger Havhøst: “Vi bevæger sig på et helt nyt felt, så vi støder ret ofte på lovgivning, der ikke tager højde for sådan nogle som os – og vi må ofte indgå aftaler på ret uklare grundlag. Vi kommer med andre ord en gang imellem på dybt vand, og så er det enormt værdifuldt for os at kunne sparre med VILTOFT.”

  Du kan se Havhøsts præsentationsvideo her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  24.08.2020

  Rådgiver frifundet for projektmangler i almen boligsag

  Gælder reglen om ”byggeri for pengene” også inden for det almene boligbyggeri? Spørgsmålet var centralt i en voldgiftssag, hvor VILTOFT repræsenterede rådgiver.

  Læs om sagen og kommentarer til kendelsen her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Henrik Hauge Andersen, hha@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  07.09.2020

  Nu er der mere hjælp at hente for ansøgere og tilbudsgivere, der skal anvende ESPD’et i offentlige udbud

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning om ESPD’et, der er målrettet ansøgere og tilbudsgivere, der deltager i udbud af offentlige opgaver.

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Rigmor Kragsbjerg Borring, rkb@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  03.09.2020

  Hvor går grænserne for, hvad en skønsmand må forholde sig til?

  Domstolene tager med jævne mellemrum stilling til spørgsmål om rammerne for sagkyndig bevisførelse i form af syn og skøn. I en nyere kendelse af 12. marts 2020 har Vestre Landsret udtalt sig om grænserne for, hvad en skønsmand kan svare på.

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Rigmor Kragsbjerg Borring, rkb@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark