NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  10.12.2021

  Vi kan nu offentliggøre vinderen af Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen 2021

  Sidste år stiftede VILTOFT specialeprisen Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen med det formål hvert år at anerkende enten en studerende eller en gruppe af studerende, der har skrevet et højt bedømt speciale inden for et af VILTOFT’s primære fagområder, altså enten inden for entreprise-, udbuds- eller voldgiftsret. Prisen er opkaldt efter advokaterne Hans Lykke Hansen og Michael Gjedde-Nielsen i anerkendelse af deres mangeårige virke inden for entrepriseretten som partnere hos VILTOFT og som forfattere til bøger og artikler om entrepriseretlige emner.

  Priskomitéen har valgt Amalie Motzfeldt, der i dag er advokatfuldmægtig hos Holst, Advokater, som modtager af prisen i 2021 for hendes kandidatspeciale ”Fit for purpose – en del af dansk ret?”, som hun har skrevet ved Aarhus Universitets Juridisk Institut inden for entrepriseret.

  Om begrundelse for udvælgelsen udtaler priskomitéen:

  ”Amalie Motzfeldt udviser i sit speciale et stort overblik og behandler med modige, klare konklusioner et praktisk relevant emne inden for entrepriseretten på en interessant måde.”

  Årets priskomité har bestået af:

  • Tidl. advokat og partner Hans Lykke Hansen, VILTOFT
  • Advokat og tidl. partner Michael Gjedde-Nielsen, VILTOFT
  • Lektor Sylvie Cavaleri, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Professor Kasper Steensgaard, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Advokat og associeret partner Tove Dyre Palnum, VILTOFT
  • Advokat og juniorpartner Eva Olesen, VILTOFT

  Vi ønsker Amalie Motzfeldt stort tillykke med prisen.

  Du kan læse Amalies speciale og mere om specialeprisen
  her 
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  01.12.2021

  Gælder der en generel tålegrænse for, hvad bygherren må acceptere af tilretning mv. af projektet under byggeriet, uden at rådgiveren ifalder ansvar? Ny voldgiftskendelse giver svaret.

  Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har den 28. april 2021 afsagt den første delkendelse i en verserende voldgiftssag om et stort universitetsbyggeri. Delkendelsen forholder sig bl.a. til spørgsmålet om en mulig tålegrænse for rådgiverens projektfejl. Kendelsen indeholder også udtalelser om bygherrens bevisbyrde, som kan være af generel interesse.

  Læs mere her  


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Jakob Juel Justesen, jjj@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  16.11.2021

  Ordregivere skal oplyse deres maksimale indkøbsbehov ved udbud af rammeaftaler

  Det fastslog Klagenævnet for Udbud i sin kendelse af 9. november 2021, Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark. Kendelsen er klagenævnets opfølgning på EU-Domstolens svar på de spørgsmål, som klagenævnet forelagde for EU-Domstolen, da Simonsen & Weel A/S indledte klagesagen og er en præcisering af kravene til udbud af rammeaftaler.

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Eva Olesen, eo@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  05.12.2021

  Ny Højesteretskendelse: Tabsopgørelse udarbejdet af sagsøgerens revisionsselskab blev ikke tilladt fremlagt, da der var tale om en sagkyndig erklæring indhentet efter sagens anlæg

  Spørgsmålet om, hvorvidt et bilag kan fremlægges i en rets- eller voldgiftssag, kan selvsagt have afgørende betydning for sagens udfald. I nogle tilfælde afhænger svaret af, hvor grænsen mellem en ensidigt indhentet erklæring og et partsindlæg går. Højesteret har for nyligt afsagt en kendelse, som tager stilling til, hvornår en tabsopgørelse udarbejdet af en revisor kan fremlægges. Kendelsen kaster dermed lys over spørgsmålet. 

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Jakob Juel Justesen, jjj@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark