NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  15.10.2019

  KONFERENCE

  Den 10. – 11. december 2019 afholder Insight Legal i samarbejde med VILTOFT den årlige konference “Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”.

  Blandt årets emner er:

  • Forsikringer i byggeriet
  • Det nye konfliktløsningssystem og VBA’s nye procedureregler
  • Konsortier og samarbejder
  • Digitalt byggeri – nye typer juridiske udfordringer?
  • Appendikser – erfaringer
  • Retsstillingen ved brug af “nye materialer”
  • Aktuelle udbudsretlige problemstillinger
  • Nyere voldgiftspraksis

   

  Se det fulde program her 

  Du kan tilmelde dig konferencen her
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
UDBUD
 • Læs artiklen
  06.11.2019

  Hvor meget må man ændre i en udbudspligtig kontrakt i perioden mellem tildelingsbeslutningen og kontraktens indgåelse?

  Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i klagenævnets kendelse af 4. oktober 2019 (VITRONIC, Dr. -Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH mod Sund & Bælt A/S).

  Indtil nu har klagenævnet anlagt den linje, at reglerne om lovlige, efterfølgende kontraktændringer i udbudslovens §§ 178-184 (og de parallelle regler i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89) finder analog anvendelse for ændringer i denne periode (se bl.a. klagenævnets kendelse af 9. december 2016 (TL Byg mod Region Midtjylland), som er omtalt i VILTOFTs nyhedsartikel af 3. januar 2017) , men dette gør klagenævnet tilsyneladende op med i denne kendelse.

  I kendelsen afviser klagenævnet således, at ”bagatel-reglen” i udbudslovens § 180, stk. 1 – som Sund & Bælt påberåbte sig – finder anvendelse og lægger i stedet vægt på, hvorvidt der var tale om ændringer af grundlæggende elementer, der kunne have påvirket potentielle tilbudsgiveres deltagelse i udbuddet eller fordrejet konkurrencen.

  Kendelsen kan læses her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Eva Olesen, eo@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  18.12.2018

  Nye procesregler

  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har som følge af AB 18-aftalesystemet vedtaget nye procesregler.

  De nye procesregler kan findes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark