NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  23.09.2021

  Insight Events og VILTOFT arrangerer for 10. gang konferencen Juridiske udfordringer i bygge og anlæg.

  Konferencen afholdes den 8.-9. december 2021.

  Programmet er netop blevet offentliggjort, og på årets konference vil der blive stillet skarpt på post corona-problemstillinger, krav til bæredygtige byggeprojekter, samarbejdsformer, udbuds- og kontaktretlige problemstillinger samt risikostyring i byggeriet.

  Du kan se hele programmet her

  Du kan tilmelde dig konferencen her
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  01.10.2021

  Ny kendelse vedrørende berettigelsen af økonomiske mindstekrav samt ordregivers forpligtelse til at anmode om udskiftning af støtteenheder

  Klagenævnet for Udbud har den 9. september 2021 afsagt delkendelse vedrørende en klage fra en afvist ansøger, der ikke opfyldte mindstekravene til egnethed. Kendelsen vedrører dels mindstekravs berettigelse, dels rækkevidden af ordregivers forpligtelse til at anmode en ansøger om at udskifte sin støttevirksomhed.

  Læs mere her


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Ilka Bödewadt Lauritzen, ibl@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  10.08.2021

  Rammeaftale kan være udtømte, inden de udløber

  EU-domstolen har den 17. juni 2021 afsagt sin længe ventede dom med besvarelse af Klagenævnet for Udbuds anmodning om afgørelse af præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt rammeaftaler kan have udtømt deres virkning.

  Dommen kan have afgørende betydning for rammeaftalers virkning.

  Læs mere her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Ilka Bödewadt Lauritzen, ibl@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  12.10.2021

  Højesteret har i en kendelse taget stilling til reglen om ensidigt indhentede erklæringer (retsplejelovens § 341 a, stk. 1) ift. tidligere ensidigt indhentede skønserklæringer

  Højesteret har i kendelse af 16. december 2020 (sag BS-25526/2020-HJR) slået fast, at reglen i retsplejelovens § 341 a, stk. 1, om, at en ensidigt indhentet erklæring som udgangspunkt kan fremlægges i en sag, hvis erklæringen er indhentet inden sagens anlæg, også gælder for skønserklæringer.

  Læs mere her


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Mark Søndergaard, ms@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark