AB 18

AB 18

Bygge- og anlægsbranchen benytter frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder i tilslutning hertil. Disse standardvilkår kaldes “Almindelige betingelser”, i daglig tale AB.
Det nye AB 18-system trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

BETÆNKNING

Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed, betænkning nr. 1570 af
21. juni 2018

BYGGERIETS AFTALEVILKÅR – AB 18-SYSTEMET

AB 18 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”)

AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92. ABR 18 (”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”).

AB 18 (retsinformation.dk)

ABR 18 (“Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”)
ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør – eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.

ABR 18 (retsinformation.dk)

ABT 18 (”Almindelige betingelser for totalentreprise”)

ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.

ABT 18 (retsinformation.dk)

AB Forenklet

AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

AB Forenklet (retsinformation.dk)

ABR Forenklet

ABR Forenklet er en forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

ABR Forenklet (retsinformation.dk)

APPENDIKS

APP Projektudvikling

APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Projektudvikling kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.

APP Projektudvikling (retsinformation.dk) 

APP Projektoptimering

APP Projektoptimering er tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18. APP Projektoptimering kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet.

APP Projektoptimering (retsinformation.dk)

APP Driftskrav

APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.

APP Driftskrav (retsinformation.dk)

APP Incitamenter

APP Incitamenter er tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.

APP Incitamenter (retsinformation.dk)

 

-oOo-

 

STANDARD TERMS FOR THE BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY – THE AB 18 SYSTEM

AB 18 (EN) – General conditions for building and construction works and
supplies

ABR 18 (EN) – General condition for consultancy services for building and construction works

ABT 18 (EN) – General conditions for design and build contracts

AB Abridged (EN) Abridged general conditions for building and construction works

ABR Abridged (EN) – Abridged general conditions for consultancy services for building and construction works

 

APPENDICES

APP Design Development – Supplementary conditions for design development in building and construction  

APP Design Optimization – Supplementary conditions for design optimisation in building and construction works  

APP Incentives – Catalogue of optional provisions concerning incentives in contracts on building and construction works  

APP Operational Requirements – Supplementary conditions regarding operational requirements in building and construction works  

ABR 18 MED KOMMENTARER

VILTOFT har forfattet en samlet fremstilling om ABR 18 – de nye Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til retspraksis såvel ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Læs mere her

YBL 18

Ydelsesbeskrivelsen: Byggeri & Landskab 2018 (YBL 18) er seneste udgave af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelse inden for byggeri og landslab.

YBL18 er harmoniseret med ABR 18.

Se YBL 18 

YBB 19

Bygherreforeningen har sammen med FRI og Danske Arkitektvirksomheder opdateret ydelsesbeskrivelsen om byggeherrerådgivning 2019.

Se YBB 19

YBA 19

FRI har revideret ydelsesbeskrivelsen for anlæg 2013 og udgivet YBA 19, der er udarbejdet ud fra bestemmelserne i det nye AB/ABR 18-regelsæt.

Se YBA 19