2010.02.11_Ordregiver forpligtet til at kassere tilbud indeholdende forbehold om AB 92 og Dansk Byggeris standardforbehold

-->