2010.07.14_Tilbud med Dansk Byggeris standardforbehold anset som ukonditionsmæssigt på grund af forbehold nr. 1 og 5

-->