2011.06.01_Branchekutyme for normalt dækningsbidrag ved aftalt afhjælpning mod betaling – energiomkostninger ikke indirekte tab

-->