2011.09.08_Ikke krav på erstatning for garantiprovision

-->