2011.09.08_Oplysningspligt ved vægtning af delkriterier

-->