2011.11.02_Fremlæggelse af ensidigt indhentet erklæringVoldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har med tre juridiske dommere den 4. oktober 2011 truffet afgørelse i en verserende sag om, at en teknisk erklæring indhentet efter sagsanlæg af den ene part (bygherren) trods den anden parts (entreprenøren) protest kan fremlægges og fremsendes til skønsmændene.

-->