2012.06.18_Skal en underretning om tildelingsbeslutningen oplyse om pointgivningen og grundene til denne?

-->