2013.06.20_Entreprenør havde krav på betaling for ekstraarbejder, og bygherre kunne ikke kræve dagbod, når der ikke var reklameret rettidigt

-->