2013.06.20_Rådgiver, der var ansvarlig for projekteringsfejl blev pålagt delvist solidarisk ansvar efter bestemmelsen om pro rata-ansvar i ABR 89

-->