2013.10.10_Entreprenør ansvarlig for instruktion af underentreprenør. Bygherres krav nedsat pga. identifikation med fagtilsynet

-->