2014.01.20_Kendelse, hvorefter kontrakt ikke var indgået mellem BH og E trods opstart af arbejdet

-->