2015.02.26_Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse fastslået, at anskaffelse af LED-armaturer og installation heraf i en kommunens vejbelysning udgjorde et bygge- og anlægsarbejde og ikke et varekøb

-->