2015.09.09_Kan køberen af en nyopført ejendom påberåbe sig entreprenørgarantien stillet over for bygherren uden aftale herom?

-->