2015.11.30_Højesteret omgør landsretsdom: Entreprenørgaranti dækker krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum

-->