2019.02.12_Ny kendelse om udskiftning af virksomheder, som ansøgere baserer sig på ved prækvalifikationen

-->