2019.11.29_Spænder konkurrencereglerne ben for virksomheder, der ønsker at deltage i udbud som konsortie?

-->