2020.01.23_Nu bliver der måske rådet bod på usikkerheden om, hvornår en rammeaftale er opbrugt

-->