2020.05.27_Tænk dig godt om, før du fastsætter mindstekrav i udbudsmaterialet

-->