2020.06.22_Nu holder Klagenævnet for Udbud døren åben, når klagenævnet træffer afgørelse i sager om aktindsigt

-->