2021.09.02_Ny højesteretskendelse: Skønsmand, der ikke havde underrettet alle parter om skønsforretningen, var inhabil

-->