2023.10.02_Er et mindstekrav klart nok, selvom der står ”f.eks.”, ”bl.a” eller ”herunder” i det?

-->