2009.03.23_Arkitekt erstatningsansvarlig for manglende oplysning til bygherre om behov for geoteknisk undersøgelse

-->