2010.02.11_Byretten skulle tiltrædes af to sagkyndige medlemmer med entrepriseretlig fagkundskab

-->