2010.02.11_Erstatning for rådgiverfejl udgjorde det spildte arbejdes værdi, da der ikke var indestået for et særligt resultat

-->