2009.11.06_Østre Landsret har tidligere i 2009 afgjort om overskridelse af beløbsramme skulle medføre fortabelse af rådgiverens honorarkrav

-->