UDBUD
Vi bistår offentlige og private klienter gennem hele udbudsforløbet fra valg af udbudsstrategi til evaluering og eventuel førelse af klagesager.

Læs mere her Ikon_link_light

SAGKYNDIG BEVISFØRELSE
Folketinget har vedtaget nye regler, som træder i kraft den
1. juli 2017.
Læs mere her Ikon_link_light

DEN NYE PLANLOV
Vi tilbyder gå-hjem-møder om den nye planlov, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.
Læs mere her Ikon_pdf_light