FIT FOR PURPOSE
I begyndelsen af august 2017 afsagde den engelske højesteret dom i en sag mellem MT Højgaard A/S og E.ON Climate & Renewables UK Robin Rigg East Limited m.fl.

Dommen har været afventet i spænding i forventning om, at den nærmere ville afklare rækkevidden af begrebet ”fit for purpose”.

Læs mere her Ikon_link_light

NY KOLLEGA
Vi er glade for at kunne byde velkommen til advokat Jacob Allon i vores team.
Se Jacob Allons profil Ikon_link_light

OBJEKTIVT ANSVAR FOR FORURENING (MAD 2017.2) 
Morten Ruben Brage har skrevet om Højesterets dom af 17/5 2017
Læs artiklen på MAD online Ikon_link_light