MGO-KENDELSE I DEN FØRSTE PRØVESAG – ENTREPRENØR FRIKENDT, RÅDGIVER DØMT
Den 21. juni 2017 blev der afsagt kendelse i den første prøvesag om MgO-vindspærreplader.

Læs om kendelsen her Ikon_pdf_light

KURSER
Vi tilbyder skræddersyede og generelle kurser inden for vores fagområder.
Læs mere her Ikon_link_light

PUBLIKATIONER
Vi står bag ledende værker
om teknisk rådgivning og
voldgift.
Læs mere her Ikon_link_light