HELLE LORENTSEN BØGESKOV / Advokat (L)
 • PROFIL

  Helle Lorentsen Bøgeskov er en del af VILTOFT’s team af udbudsspecialister og har mange års erfaring med at rådgive specialiseret om udbudsret og entrepriseret på både strategisk og dag-til-dag-niveau.

  I sin rådgivning integrerer Helle sin specialistviden inden for udbudsretten og entrepriseretten til at give bygherrer og de andre klienter, hun rådgiver, det bedste resultat. Helle lægger vægt på at bruge juraen til at levere et resultat, som er anvendeligt i klientens praktiske virkelighed, og på at være en sparringspartner, som opbygger et tillidsfuldt samarbejdsforhold med klienter og interessenter.

  Hun rådgiver om alle aspekter ved udbudsretten – fra start til slut i et udbud – og har stor erfaring i at rådgive ordregivere om strategisk tilrettelæggelse af indkøbene samt med at gennemføre udbud om entrepriseretlige forhold, herunder teknisk rådgivning. En væsentlig del af Helles arbejde består af at rådgive om udbud inden for forsyningsområdet, og hun har derfor indgående kendskab til forsyningsvirksomhedsdirektivet.

  Derudover har Helle mangeårig erfaring i at udarbejde og fortolke entreprise- og tekniske rådgiverkontrakter, ligesom hun rådgiver bygherrer og entreprenører om alle former for entreprise- og rådgiverretlige problemstillinger, der opstår efter, at kontrakten er underskrevet, og arbejdet er gået i gang.

  Helle har særlig erfaring med forsyningssektoren i bred forstand og har et dybt praktisk kendskab til mange forsyningsgrene, som f.eks. fjernvarme, el og gas, og de særlige problemstillinger, der opstår her.

  Hvor et udbud eller en entreprise-/rådgiverkontrakt fører til en tvist, som ikke kan løses mindeligt, fører Helle også sager ved Klagenævnet for Udbud og Voldgiftsnævnet.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Advokat, VILTOFT, 2023-
  Partner, NP advokater, 2018-2023
  Associeret partner, Nørgaard Piening advokater (nu NP advokater), 2017
  Senior contract advisor, DONG Energy Wind Power (nu Ørsted Wind Power A/S), 2014-2016
  Virksomhedsadvokat, Amgros I/S, 2010-2014
  Advokat, Kammeradvokaten, 2009-2010
  Advokat, Post Danmark A/S (nu PostNord A/S), 2005-2009
  Advokat, Plesner, 2003-2005
  Advokatfuldmægtig, Plesner, 2001-2003
  Fuldmægtig, Konkurrencestyrelsen (nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2000
  Stagiaire, EU-Kommissionens generaldirektorat for konkurrence, Bruxelles, 1999-2000
  LL.M., University College London, 1999
  Cand.jur., Københavns Universitet, 1998

 • UNDERVISNING

  Helle underviser løbende på kurser i udbud og entrepriseret hos forskellige kursusudbydere, f.eks. JUC, brancheforeninger samt hos klienter og andre samarbejdspartnere. Derudover har Helle i flere år undervist i strategisk indkøb på CBS.

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret og Dansk Forening for Udbudsret

HELLE LORENTSEN BØGESKOV

Advokat (L)


T: +45 3314 9300

M: +45 6170 5383

E: hlb@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Susanne Lynge
Sekretær
D: +45 3345 5213
E: sl@viltoft.dk