Specialepris

VILTOFT’S SPECIALEPRIS

VILTOFT’s Specialepris – kaldet Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen – har til formål hvert år at anerkende en studerende, som har skrevet et velbedømt kandidatspeciale, der bidrager til udviklingen af dansk entreprise-, udbuds- eller voldgiftsret.

Udvælgelse
Specialeprisen uddeles til en person eller gruppe af personer, der har skrevet kandidatspeciale på en dansk cand.jur.- eller cand.merc.jur.-uddannelse om et emne inden for entreprise-, udbuds- eller voldgiftsrettens område. Specialet skal være bedømt med karakteren 12.

Der udvælges hvert år én prismodtager, som enten kan være en person (en studerende eller nyuddannet kandidat), hvis specialet er skrevet alene, eller en gruppe af personer, hvis specialet er skrevet af flere studerende i fællesskab.

Ved udvælgelsen af det vindende speciale lægges der vægt på, at specialet – ud over at have et højt fagligt niveau – behandler problemer af praktisk relevans inden for det pågældende retsområde. Det vægter positivt – men er ikke et krav – at specialet behandler problemstillinger, som berører byggeriets retsforhold.

Det vindende speciale udvælges blandt modtagne ansøgninger.

Priskomité
Til at bedømme de modtagne ansøgninger og udvælge det vindende speciale har VILTOFT nedsat en priskomité bestående af Hans Lykke Hansen, Michael Gjedde-Nielsen, øvrige partnere fra VILTOFT samt eksterne medlemmer med juridisk baggrund, herunder repræsentanter fra landets universiteter.

Priskomitéen afholder ét årligt bedømmelsesmøde, der normalt finder sted hos VILTOFT.

Priskomitéen kan i det enkelte år beslutte ikke at uddele specialeprisen, hvis den vurderer, at ingen af de indsendte specialer kvalificerer sig til modtagelse af specialeprisen.

Prisen og uddeling
Specialeprisen er på 15.000 kr.

Prisuddelingen finder sted ved en årlig reception, der afholdes hos VILTOFT, med deltagelse af vinderen, priskomitéen, VILTOFT’s medarbejdere og øvrige inviterede. Vinderen inviteres til at holde et kort oplæg med udgangspunkt i det vindende speciale.

Ændringer mv.
VILTOFT kan til enhver tid ændre reglerne for uddeling af specialeprisen.

Har du spørgmål til VILTOFT’s Specialepris, er du velkommen til at kontakte os på specialepris@viltoft.dk.

VILTOFT’S SPECIALEPRIS:
LYKKE HANSEN & GJEDDE-NIELSEN PRISEN

Specialeprisen er opkaldt efter advokaterne Hans Lykke Hansen og Michael Gjedde-Nielsen i anerkendelse af deres mangeårige virke inden for entrepriseretten som partnere hos VILTOFT og som forfattere til bøger og artikler om entrepriseretlige emner.

ANSØGNING OG ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen er 1. oktober hvert år,
næste gang 1. oktober 2024.

For at komme i betragtning til specialeprisen skal specialet være indleveret og bedømt i de foregående 12 måneder forud for ansøgningsfristen. Både specialer, der er indleveret og bedømt i forårs- og efterårssemesteret, kan altså komme i betragtning, og det er ikke et krav, at prismodtageren stadig er studerende på ansøgningstidspunktet.

Ansøgning skal indeholde kopi af specialet og dokumentation for den opnåede karakter samt oplysning om vejleder og tilladelse til at kontakte vejlederen med henblik på en udtalelse.

Ansøgninger behandles fortroligt og sendes til specialepris@viltoft.dk.

VINDERE AF VILTOFT’S SPECIALEPRIS

Mads Kastrup-Larsen og Mads Welcher er vindere af VILTOFT’s specialepris 2023

Om begrundelsen for udvælgelsen udtaler priskomitéen:

”Specialet behandler et praktisk meget relevant emne med en grundig analyse og klar struktur.”

Mads og Mads’ speciale med titlen ”Entreprenørprojektering efter AB 18 § 17” kan du læse her

-O-

Sophie Heymann Lassen er vinder af VILTOFT’s Specialepris 2022

Om begrundelsen for udvælgelsen udtaler priskomitéen:

”Specialet analyserer på en særdeles relevant og god måde virkningen i dansk ret af de særlige klausuler om ansvarsfordeling, som benyttes på de store offshoreprojekter.”

Sophies speciale med titlen ”Fortolkningen og gyldigheden af knock-for-knock klausuler under dansk ret” kan du læse her

-O-

Amalie Motzfeldt er vinder af VILTOFT’s Specialepris 2021

Om begrundelsen for udvælgelsen udtaler priskomitéen:

”Amalie Motzfeldt udviser i sit speciale et stort overblik og behandler med modige, klare konklusioner et praktisk relevant emne inden for entrepriseretten på en interessant måde.”

Amalies speciale med titlen “Fit for purpose – en del af dansk ret?” kan du læse her

-O-

Caroline Lemminger Jensen er vinder af VILTOFT’s Specialepris 2020

Om begrundelsen for udvælgelsen udtaler priskomitéen:

”Caroline Lemminger Jensens speciale behandler et relevant og svært emne på en indsigtsfuld, overbevisende og velstruktureret måde.”

Carolines speciale med titlen “Risiko- og ansvarsplacering ved brug af nye og uprøvede byggematerialer med formålsuegnede egenskaber” kan du læse her

PRISOVERRÆKKELSE 2024

Ved et arrangement den 4. marts 2024 havde vi fornøjelsen af at fejre vinderne af Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen 2023.

Hans Lykke Hansen og Michael Gjedde-Nielsen overrakte prisen til de to vindere, Mads Kastrup-Larsen og Mads Welcher.

Se billeder fra prisoverrækkelsen her

Se Juridisk Diskussionsklubs reportage her

PRISOVERRÆKKELSE 2023

Ved et arrangement den 9. marts 2023 havde vi fornøjelsen af  fejre vinderen af Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen 2022.

Hans Lykke Hansen og Michael Gjedde-Nielsen overrakte selv prisen til Sophie Heymann Lassen.

Se billeder fra prisoverrækkelsen her

Se Juridisk Diskussionsklubs reportage her 

DOBBELT PRISOVERRÆKKELSE 2022

Den 29. april 2022 havde vi omsider fornøjelsen af at afholde prisoverrækkelse af VILTOFT’s Specialepris, Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen, for årene 2020 og 2021, hvilket på grund af corona ikke havde været muligt tidligere.

Hans Lykke Hansen og Michael Gjedde-Nielsen overrakte selv priserne til Caroline Lemminger Jensen og Amalie Motzfeldt.

Se billeder fra prisoverrækkelsen her

Se Juridisk Diskussionsklubs reportage her