FAGBØGER VOLDGIFTSRET

VOLDGIFTSRET

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen inddrager rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge.

Bogen behandler bl.a. spørgsmål om:

  • hvilke sager, der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsanlæg
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål

Bogen henvender sig til alle jurister, der er involverede i voldgiftssager eller beskæftiger sig med voldgift.

“… en vellykket opdatering af et helstøbt værk. Første udgave af “Voldgiftsret” fra 2003 var en milepæl i beskrivelsen af voldgift i Danmark – og bogen vil fortsat, nu i tredje udgave, udgøre en hjørnesten i et hvert bibliotek om emnet.”
– Professor, ph.d. Kasper Steensgaard, Juridisk Institut, Aarhus Universitet i TBB2018.1

FAKTA

Forfattere: Jakob Juul & Peter Fauerholdt Thommesen
(3. udgave er udarbejdet af Peter Fauerholdt Thommesen)

Forlag:
 Karnov Group
Udgivelse: 3. udgave, 2017
Sider: 474
ISBN: 9788761939272
Bogbestilling: Karnov Group Ikon_link_light

Bogen opdateres løbende på hjemmesiden Voldgiftsret.dk Ikon_link_light

ANMELDELSE

Læs anmeldelse af bogen i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret her Ikon_pdf_light