PETER F. THOMMESEN / Partner
 • PROFIL

  Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og indkøb.

  En væsentlig del af Peter Fauerholdt Thommesens arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Han er medforfatter (med Jakob Juul) til bogen Voldgiftsret (3. udgave, 2007) og certificeret voldgiftsdommer. I 2013 var han konstitueret dommer ved Østre Landsret.

  Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver også om køb og salg af fast ejendom, herunder skræddersyet byggeri, og etablering af offentlig-private by- og arealudviklingsselskaber, og han har bred erfaring med selskabsretlige og generelle erhvervsretlige problemstillinger.

  Peter er fremhævet i de internationale guider Chambers Europe, Legal 500 og Who’s Who Legal.

  Peter taler de skandinaviske sprog, engelsk og fransk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Peter Fauerholdt Thommesen har på det seneste bl.a. rådgivet om:

  • tekniske rådgiveres forhold i al almindeligheder, herunder i forbindelse med supersygehusprojekter
  • udarbejdelse af kontrakter til og håndtering af udbud af letbaneprojekter i Odense og Storkøbenhavn, af infrastrukturarbejder i forbindelse med metrobyggeriet i København og af et byudviklingsprojekt i offentligt-privat samarbejde
  • etablering af offentlige-private by- og arealudviklingsprojekter og ejendomssalg i den forbindelse
  • offentlige myndigheders køb af skræddersyet byggeri
  • salget af Kvæsthusmolen
  • udbud af forsikringsydelser i forbindelse et større anlægsprojekt
  • udbud af it-udviklingsaftaler

   

  Han har desuden været involveret i rets- og voldgiftssager om:

  • tekniske rådgiveres honorarkrav og projekterings- og tilsynsansvar, herunder i forbindelse med store offentlige byggeprojekter som f.eks. supersygehusprojekter
  • flere sager om ansvar for tekniske rådgivere, advokater og selskabsledelser
  • entreprenørers forsinkelse og ekstrakrav i anledning af metrobyggeriet i København
  • entreprenørers forsinkelse og ekstrakrav i anledning af kommunale fjernvarmeprojekter
  • all risks forsikringsdækning for entrepriseretlige fejl og mangler ved et nyopført erhvervsbyggeri og andre forsikringsretlige sager
  • produktansvar inden for bygge- og anlægssektoren

   

  Som voldgiftsdommer har Peter Fauerholdt Thommesen været udpeget i sager om ejeraftaleforhold, ejendomsudvikling, interessentskabstvister, virksomhedsoverdragelser, forsikringstvister og kontraktforhold inden for en række områder, herunder bygge- og anlægssektoren, it-området og energisektoren.

 • ANBEFALINGER

  Peter Fauerholdt Thommesen er blandt de anbefalede profiler i Chambers Europe i kategorien Real Estate: Construction, og i guiden står der anført: 

  Peter Fauerholdt Thommesen is well placed to handle complex construction projects and disputes in the healthcare and transportation sectors. He acts for engineers and architects as well as employers.
  Strength:
  "Peter is a super dedicated and competent person with strong project management skills and deep knowledge." (2024)
  "Peter is a very sensible and logical lawyer who explains a particular situation very well and the reasons for any decisions taken." (2024)

  “Peter Fauerholdt Thommesen is well placed to handle complex construction projects and disputes in the healthcare and transportation sectors. He acts for engineers and architects as well as employers.
  Strengths: "Peter Fauerholdt Thommesen delivers a high-quality service.”(2023)

  “Peter Fauerholdt Thommesen rises in the rankings following his growing presence in the construction world. He is well placed to handle complex construction disputes and tender procedures for infrastructure and energy projects as well as PPP agreements. Interviewees reflect: "He is very good with international clients and pragmatic and also good in arbitrations.”” (2022)

  "Peter Fauerholdt Thommesen acts on construction disputes, large infrastructure and commercial development projects and contract negotiations. Sources highlight that "he has the ability to quickly understand the client's needs and act accordingly," adding: "He listens to the strategies indicated by the client and he contributes with very good evaluations regarding the risks involved."" (2021)

  “Peter Fauerholdt Thommesen acts for clients on construction disputes, large infrastructure and commercial development projects and contract negotiations. Sources appreciate his "high level of expertise with construction law and good ability to get a quick overview and provide quick advice."(2020)

  oOo

  Peter er endvidere fremhævet som "a Leading Individual" i Legal 500 i kategorien Real estate and construction, og om Peter har Legal 500 i denne kategori samt i kategorierne Dispute resolution og EU, competition and public procurement anført:

  “Peter Thommesen stands out a one of the best advisers on all aspects related to construction. He provides excellent service to clients.” (2024)

  “Peter Thommesen is a top performing attorney with deep experience within his field and a sense of the important issues – a good mix of pragmatism, legal ability, commercial considerations and the ability to find solutions.” (2024)

  “Peter Thommesen has been the lead representative on one of our major projects over a number of years and has provided excellent advice. He has been ably supported by Jacob Allon who is taking an increasingly important role and is particularly good at managing our input.” (2024)

  “Peter Fauerholdt Thommesen is very dedicated and solution oriented, which is needed within large scale projects. His feedback and answers are understandable for non-legal persons which makes the process very effective.” (2024)

  Peter Fauerholdt Thommesen … uses his “high standard of knowledge” to advise on PPP urban development projects and construction management work” (2023)

  “Peter Thommesen is a high quality, stand-out partner.” (2023)

  “Peter Thommesen has wide ranging experience. He is an expert and provides valuable input regarding tactics and strategy concerning legal issues.” (2023)

  ”Peter Fauerholdt Thommesen does a professional job with a high standard in the market.” (2022)

  ”Peter Fauerholdt Thommesen is a very high skill consultant that understands his clients and delivers each time.” (2022)

  ”Michael Gjedde-Nielsen and Peter Fauerholdt Thommesen have both contributed high-quality advice in all relevant legal questions. Michael and Peter have contributed to explaining the very complex legal questions facing the company to the Board and owners in an understandable and convincing manner to the satisfaction of all involved.” (2022)

  oOo

  Peter er også seks år i træk, i årene 2018-2023, blevet fremhævet som en ”Future Leader” inden for voldgift i Who’s Who Legal: Arbitration.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Møderet for Højesteret, 2022
  Mediator, Danske Advokaters mediatoruddannelse, 2020
  Partner, VILTOFT, 2014-
  Konstitueret landsdommer, Østre Landsret, 2013
  Certifieret voldgiftsdommer, Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, 2013
  Advokat, VILTOFT, 2010-2013
  Praktikophold, Essex Court Chambers (Toby Landau QC), London, 2008
  Stagiaire, ICC International Court of Arbitration, Paris, 2008
  LL.M., University of Cambridge, England, 2008
  Advokatbeskikkelse, 2007
  Advokatfuldmægtig og advokat, Bruun & Hjejle, 2004-2010
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2004
  Udvekslingsstudier ved New York University School of Law, 2002

 • UNDERVISNING

  Ekstern lektor i International handelsret ved CBS (2012-2017)

  Ekstern lektor ved Københavns Universitet i Formueret IV (European & International Commercial Law) (2008-2013) og i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition (2010-2012)

  Manuduktør i obligationsret ved Københavns Universitet (2004-2007)

  Underviser desuden i voldgiftsret, entrepriseret, udbudsret og kontraktret hos private kursusudbydere mv.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til ABR 18 med kommentarer, forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021

  Medforfatter (med Jakob Juul) til Voldgiftsret, Karnov Group, 1. udgave 2003, 2. udgave 2008 og 3. udgave 2017. Bogen opdateres løbende på Voldgiftsret.dk.

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen) til "Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed" i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2016.883.

  Har også skrevet artikler om emner inden for voldgift (Advokaten 2011, nr. 10, side 20) og selskabsret (Justitia 2005, nr. 2; med Simon Krogh).

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medlem, ICC Commission on Arbitration and ADR (siden 2017)

  Medlem af bestyrelsen og medstifter af YAC – Young Arbitrators Copenhagen, 2013-2020 (formand 2017-2019)

  Medlem af Voldgiftsinstituttets arbejdsgruppe vedrørende Dispute Resolution Boards bl.a. i entrepriseretlige tvister (2013-2014).

  Medlem af Danske Advokaters arbejdsgruppe om honoreringsformer (2013-2014)

  Frivillig rådgiver, Københavns Retshjælp (2002-2012)

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Dansk Forening for Voldgift, Young Arbitrators Stockholm (SCC) og Young International Arbitration Group (LCIA).

PETER F. THOMMESEN

Partner, advokat (H), LL.M.


T: +45 3314 9300

M: +45 2099 5797

E: pft@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Nielsen
Sekretær
D: +45 3345 5200
E: sn@viltoft.dk