PETER F. THOMMESEN / Partner
Peter Fauerholdt Thommesen, partner, advokat, VILTOFT advokatfirma
 • PROFIL

  Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og indkøb.

  En væsentlig del af Peter Fauerholdt Thommesens arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Han er medforfatter (med Jakob Juul) til bogen Voldgiftsret (3. udgave, 2007) og certificeret voldgiftsdommer. I 2013 var han konstitueret dommer ved Østre Landsret.

  Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver også om køb og salg af fast ejendom, herunder skræddersyet byggeri, og etablering af offentlig-private by- og arealudviklingsselskaber, og han har bred erfaring med selskabsretlige og generelle erhvervsretlige problemstillinger.

  Peter taler de skandinaviske sprog, engelsk og fransk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Peter Fauerholdt Thommesen har på det seneste bl.a. rådgivet om:

  • tekniske rådgiveres forhold i al almindeligheder, herunder i forbindelse med supersygehusprojekter
  • udarbejdelse af kontrakter til og håndtering af udbud af letbaneprojekter i Odense og Storkøbenhavn, af infrastrukturarbejder i forbindelse med metrobyggeriet i København og af et byudviklingsprojekt i offentligt-privat samarbejde
  • etablering af offentlige-private by- og arealudviklingsprojekter og ejendomssalg i den forbindelse
  • offentlige myndigheders køb af skræddersyet byggeri
  • salget af Kvæsthusmolen
  • udbud af forsikringsydelser i forbindelse et større anlægsprojekt
  • udbud af it-udviklingsaftaler

   

  Han har desuden været involveret i rets- og voldgiftssager om:

  • tekniske rådgiveres honorarkrav og projekterings- og tilsynsansvar, herunder i forbindelse med store offentlige byggeprojekter som f.eks. supersygehusprojekter
  • flere sager om ansvar for tekniske rådgivere, advokater og selskabsledelser
  • entreprenørers forsinkelse og ekstrakrav i anledning af metrobyggeriet i København
  • entreprenørers forsinkelse og ekstrakrav i anledning af kommunale fjernvarmeprojekter
  • all risks forsikringsdækning for entrepriseretlige fejl og mangler ved et nyopført erhvervsbyggeri og andre forsikringsretlige sager
  • produktansvar inden for bygge- og anlægssektoren

   

  Som voldgiftsdommer har Peter Fauerholdt Thommesen været udpeget i sager om ejeraftaleforhold, ejendomsudvikling, interessentskabstvister, virksomhedsoverdragelser, forsikringstvister og kontraktforhold inden for en række områder, herunder bygge- og anlægssektoren, it-området og energisektoren.

 • ANBEFALINGER

  Peter Fauerholdt Thommesen er anbefalet som ”Up & Coming” i Chambers Europe 2019 i kategorien Real Estate: Construction og er nævnt i Legal 500 i kategorierne Real estate and construction og Dispute resolution.

  Han er desuden fremhævet som en ”Future Leader” inden for voldgift i Who’s Who Legal: Arbitration 2018, 2019 og 2020.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Mediator, Danske Advokaters mediatoruddannelse, 2020
  Partner, VILTOFT, 2014-
  Konstitueret landsdommer, Østre Landsret, 2013
  Certifieret voldgiftsdommer, Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, 2013
  Møderet for landsret, 2012
  Advokat, VILTOFT, 2010-2013
  Praktikophold, Essex Court Chambers (Toby Landau QC), London, 2008
  Stagiaire, ICC International Court of Arbitration, Paris, 2008
  LL.M., University of Cambridge, England, 2008
  Advokatbeskikkelse, 2007
  Advokatfuldmægtig og advokat, Bruun & Hjejle, 2004-2010
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2004
  Udvekslingsstudier ved New York University School of Law, 2002

 • UNDERVISNING

  Ekstern lektor i International handelsret ved CBS (2012-2017)

  Ekstern lektor ved Københavns Universitet i Formueret IV (European & International Commercial Law) (2008-2013) og i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition (2010-2012)

  Manuduktør i obligationsret ved Københavns Universitet (2004-2007)

  Underviser desuden i voldgiftsret, entrepriseret, udbudsret og kontraktret hos private kursusudbydere mv.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", Karnov Group - bogen forventes at udkomme i september 2020.

  Medforfatter (med Jakob Juul) til Voldgiftsret, Karnov Group, 1. udgave 2003, 2. udgave 2008 og 3. udgave 2017. Bogen opdateres løbende på Voldgiftsret.dk.

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen) til "Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed" i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2016.883.

  Har også skrevet artikler om emner inden for voldgift (Advokaten 2011, nr. 10, side 20) og selskabsret (Justitia 2005, nr. 2; med Simon Krogh).

 • HVERV OG MEDLEMSSKABER

  Medlem, ICC Commission on Arbitration and ADR (siden 2017)

  Medlem af bestyrelsen og medstifter af YAC – Young Arbitrators Copenhagen (siden 2013, formand 2017-2019)

  Medlem af Voldgiftsinstituttets arbejdsgruppe vedrørende Dispute Resolution Boards bl.a. i entrepriseretlige tvister (2013-2014).

  Medlem af Danske Advokaters arbejdsgruppe om honoreringsformer (2013-2014)

  Frivillig rådgiver, Københavns Retshjælp (2002-2012)

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Dansk Forening for Voldgift, Young Arbitrators Stockholm (SCC) og Young International Arbitration Group (LCIA).

PETER F. THOMMESEN

Partner, advokat (L), LL.M.


D: +45 3345 5207

M: +45 2099 5797

E: pft@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Nielsen
Sekretær
D: +45 3345 5200
E: sn@viltoft.dk