2021.10.12_Højesteret har i en kendelse taget stilling til ensidigt indhentede skønserklæringer

-->