2021.11.16_Ordregivere skal oplyse deres maksimale indkøbsbehov ved udbud af rammeaftaler

-->