SPECIALER UDBUD

Som specialister i udbud rådgiver vi om alle dele af udbudsretten. Vores klienter er især offentlige myndigheder, som regioner og kommuner, forsyningsvirksomheder og andre ordregivere, men vi rådgiver også private aktører, der byder på offentlige kontrakter.

Fra start til slut
Vores rådgivning omfatter bl.a. indledende fastlæggelse af relevante udbudsstrategier. Dette indbefatter afklaring af mulighederne for teknisk dialog med markedet før selve igangsættelsen af udbuddet og valget af den mest velegnede kontraktform, herunder offentlig-private partnerskaber (OPP) og mere gængse leverancekontrakter.

Et væsentligt element i vores rådgivning retter sig mod selve udbudsprocessen. Vi bistår med udformningen af udbudsbekendtgørelser med henblik på, at disse både gøres så fleksible som muligt i forhold til det planlagte indkøb og samtidig sikrer, at det rigtige konkurrencefelt byder på opgaven.

Også selve udbudsbetingelserne – de juridiske rammer for de tekniske specifikationer, sociale klausuler og operative tildelingskriterier  – er vi ofte med til at skrive og rådgive om. I forbindelse med tilbudsbedømmelsen rådgiver vi om velegnede evalueringsmodeller som f.eks. prosamodeller og pointsystemer.

Vi håndterer desuden kritiske spørgsmål i forbindelse med ansøgninger om prækvalifikation og afgivelse af tilbud, herunder mulighederne for at acceptere tilbud med forbehold og rammerne for lovlig “teknisk afklaring” samt gennemførelse af egentlige forhandlinger med tilbudsgiver.

Hvis der klages
Det sker ikke sjældent, at der bliver klaget over udbud, og vi har omfattende erfaring med at varetage klagesager i Klagenævnet for Udbud og ved domstolene for både ordregivere og tilbudsgivere.

Vi har bl.a. repræsenteret ordregiver i den hidtil største sag ved klagenævnet.

Uanset kontrakttype
Vores udbudsretlige rådgivning omfatter alle typer af offentlige kontrakter, herunder på bygge- og anlægsområdet, IT, healthcare, energi og forsikring. På bygge- og anlægsområdet har vi en særlig udviklet specialistviden.

Vi følger med 
Vi afholder løbende både generelle og skræddersyede kurser på udbudsområdet.

REFERENCER

Vi har siden 1994 været Metroselskabets faste rådgiver i alle entreprise- og udbudsretlige forhold vedrørende Metroen i København, senest i forbindelse med Cityringen (21 mia. kr.) og forgreningen til Nordhavn (ca. 2 mia. kr.).

I 2011-2012 repræsenterede vi Metroselskabet i den hidtil største sag ved Klagenævnet for Udbud om udbuddet af Cityringen-kontrakten (21 mia. kr.)

Vi rådgiver Odense Kommune om udbuddet af Odense Letbane (ca. 2,6 mia. kr.).

Vi bistår ordregiver i forbindelse med udbuddet af et supersygehusbyggeri (ca. 4 mia. kr.).

Vi rådgiver HOFOR om alle forhold relateret til udbudsprocessen og til kravhåndtering i forbindelse med opførelsen af BIO4 – et bærdygtigt kraftvarmeværk værdisat til 5 mia. kr.

Vi har i 2012-2013 rådgivet en kommune om udbud af et byudviklingsprojekt i OPP.

RANKINGS

Se VILTOFT’s internationale rankings her:

Chambers Europe Ikon_link_light

Legal 500 Ikon_link_light

OMTALE I LEGAL 500

“Professionals with high integrity.” (2024)

“Viltoft delivers timely, solution oriented, and concise answers and has great experience.” (2024)

“The team is small and stable, which provides a feeling of a personal, individual, almost “boutique” cooperation.” (2024)

“They are supportive in a professional way and are experts with broad knowledge. They give hands on advice.” (2023)

“The team deliver good, well-worked material. High quality advice and deliverables from the team.” (2023)

“Very competent team with specialists within the areas we need assistance for.” (2022)

“They always give a very fast reply, they are very business-oriented. They are easy to understand even though law issues can be difficult.” (2022)

“Viltoft has a very high level of knowledge within EU, competition and public procurement practice.” (2022)

“The employees from Viltoft are very flexible and service-minded.” (2022)

“The core value to a potential client is the range and depth of Viltoft’s knowledge and expertise relating to all legal aspects of construction projects and associated services.” (2022)

VILTOFTs ‘intelligent, constructive, professional’ team provides ‘high-quality advice and support’ regarding EU tenders“ (2014)

“… highly experienced in legal issues relating to EU tendering.” (2012)

“… probably the leading firm in construction law and public procurement.” (2010)