EVA OLESEN / Partner
 • PROFIL

  Eva Olesen er en del af VILTOFT's team af udbudsspecialister og har mere end 9 års praktisk erfaring med udbudsret. 

  Den overvejende del af Evas arbejde består i at rådgive offentlige myndigheder og private virksomheder om alle aspekter ved udbud. Det omfatter alt lige fra rådgivning om valg af udbudsform og -strategi, rådgivning om tilrettelæggelse af udbudsprocessen, bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af eventuelle forhandlinger, til bistand til håndtering af kritiske spørgsmål undervejs i udbuddet og eventuelle klagesager. 

  Eva arbejder ofte i tæt samarbejde med ordregiver eller som underrådgiver til ordregivers bygherrerådgiver og funderer som en central sparringspartner for alle involverede parter, der sørger for, at udbuddet forløber vellykket.

  Det er blandt andet denne specialviden, som Eva har trukket på i det arbejde, som hun har udført som led i implementeringen af reglerne om konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald (lov 745 af 13. juni 2013). Eva har således sammen med advokat Helle Lorentsen Bøgeskov leveret den juridiske baggrundsanalyse til brug for Forsyningstilsynets vejledningsmateriale om reglerne. Eva rådgiver således også specialiseret om reglerne om konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

  Eva rådgiver desuden både offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger, herunder navnlig i sager om teknisk rådgivning. Eva har i den forbindelse deltaget i forberedelsen og førelsen af flere voldgiftssager. 

  Eva taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Eva har bl.a. rådgivet om:

  • udbud af opførelsen af nye bæredygtige boliger for CIVICA, afdeling 055
  • udbuddet af drift og vedligeholdelse af Metroens linje M1 og M2 i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2024 (kontraktværdi ca. 2 mia. kr.)
  • udbud af Metro til Nordhavn for Metroselskabet (kontraktværk ca. 2,2 mia. kr.)
  • udarbejdelse af sociale klausuler for udbuddet af Cityringen i København
  • udbud af Odense Letbane for Odense Kommune (kontraktværdi ca. 2,5 mia. kr.)
  • udbuddet af nedrivningen af PCB- og asbestforurenede højhuse i Brøndby Strand (kontraktværdi ca. 200 mio. kr.)
  • udbuddet af første etape af det nye supersygehus i Køge (kontraktværdi ca. 2,2 mia. kr.)

   

  Eva har desuden været involveret i voldgiftssager og klagesager ved Klagenævnet for Udbud om:

  • projekterings- og tilsynsansvar for tekniske rådgivere, herunder tegnestuen Lundgaard & Tranbergs ansvar som totalrådgiver på projektet Louiselund Plejecenter og Ældreboliger
  • udbuddet af Bio4-projektet for HOFOR
  • udbuddet af Odense Letbane for Odense Kommune
 • ANBEFALINGER

  I Legal 500 har Eva Olesen siden 2020 været fremhævet som "[a] Next Generation Partner" i kategorien Real Estate and Construction, og Eva er også fremhævet i kategorien EU and Competition, og i guiden står der anført:

  “Eva Olesen is very pragmatic, skilled and hands-on.” (2024)

  “Eva Olesen, who was promoted to the partnership in March 2022, has key knowledge of procurement contracts and disputes concerning delays and disruption to construction works.” (2023)

  “Eva Olesen excels at adapting her communication to clients. It is important that clients feel heard and understood. Eva masters both parts excellently.” (2023)

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Partner, VILTOFT, 2022-
  Juniorpartner, VILTOFT, 2019-2022
  Advokat, VILTOFT, 2016-2019
  Advokatfuldmægtig, VILTOFT, 2013-2016
  Cand.jur., Aarhus Universitet, 2012

 • UNDERVISNING

  Eva underviser løbende på kurser i udbud og kontrakter hos diverse kursusudbydere som f.eks. Djøf.

 • PUBLIKATIONER

  Justitia 2014/2: Skræddersydede byggerier og lejemål i et EU-udbudsretligt perspektiv.

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medlem af Danske Advokater Fagudvalg for Klima (2023-)

  Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Dansk Forening for Voldgift og Young Arbitrators Copenhagen (YAC).

EVA OLESEN

Partner, advokat


D: +45 3345 5208

M: +45 2284 5717

E: eo@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk