Tilføjelser til bogen

Kapitel 1: Introduktion

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 1.

Kapitel 2: Voldgiftsbegrebet

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 2.

Kapitel 3: Grænser for aftalefriheden

ET.2017.263
Jakob Tingskov: Voldgiftsaftaler ved konkurs
(Afsnit 3.2.3, s. 57)

Kapitel 4: Voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og gyldighed

Højesterets dom af 18. oktober 2018 i sag BS-9266/2018-HJR:
I en banks garantierklæring over for en entreprenør på vegne af en bygherre hed det, at bortset fra ”spørgsmål om udbetaling under garantien”,  skulle tvister mellem banken og bygherren behandles af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsklausulen skulle fortolkes således, at spørgsmål om garantiens størrelse, herunder nedskrivning og ophør i henhold til garantierklæringens bestemmelser herom, skulle anses for spørgsmål om udbetaling under garantien, som var undtaget fra aftalen om voldgiftsbehandling af tvister.
(Afsnit 4.4.1.)

Kapitel 5: Voldgiftsaftalens retsvirkninger

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 5.

Kapitel 6: Forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 6.

Kapitel 7: Voldgiftsretten

Johan Tufte-Kristensen i Arbitration International, Vol. 32, No. 3, s. 483-503: The unilateral appointment of co-arbitrators
(Afsnit 7.1)

Kapitel 8: Voldgiftsprocessen

TBB2017.557VBA:
Sagsanlæg ved de almindelige domstole afbrød ikke forældelsesfristen, da mangelsag baseret på indtrædelsessynspunktet skulle være anlagt ved voldgift.
(Afsnit 8.1.4, s. 224)

ET.2017.229
Morten Nikolajsen: Security for Costs under the Danish Arbitration Act Now and in the Future
(Afsnit 8.3.4, s. 246)

Kapitel 9: Voldgiftskendelsen

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Kapitel 10: Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Kapitel 11: International voldgift

ICC – International Chamber of Commerce – har besluttet at revidere sine voldgiftsregler. De nye regler træder i kraft 1. januar 2021. Læs mere om de vigtigste regler her. ICC’s 2021 Arbitration Rules kan du finde her. 

Tilbage til Nyheder