Velkommen til voldgiftsret.dk

Voldgiftsret.dk er et supplement til bogen Voldgiftsret af Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen.

3. udgave, der er udarbejdet af Peter Fauerholdt Thommesen, er udkommet på Forlaget Karnov Group den 5. oktober 2017.

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret, og bogen behandler bl.a. spørgsmål om:

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål

Bogen inddrager rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge.

På hjemmesiden bliver bogen løbende opdateret bl.a. med ny retspraksis og litteratur, og der er mulighed for at kontakte Peter Fauerholdt Thommesen med kommentarer og spørgsmål.

Professor, ph.d. Kasper Steensgaard, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, skrev bl.a. i sin anmeldelse af bogen i Tidskrift for Bolig- og Byggeret:

“… en vellykket opdatering af et helstøbt værk. Første udgave af “Voldgiftsret” fra 2003 var en milepæl i beskrivelsen af voldgift i Danmark – og bogen vil fortsat, nu i tredje udgave, udgøre en hjørnesten i ethvert bibliotek om emnet.”

Læs hele anmeldelsen her

Se også om bogen ABR 18.