FAGBØGER ABR 18

VILTOFT har forfattet en samlet fremstilling om ABR 18 – de nye Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.
Bogen er udkommet den 19. januar 2021.

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren. ABR 18 afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

 • Opbygning af rådgiveraftalen
 • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
 • Betaling af rådgiverens arbejde
 • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
 • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
 • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
 • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
 • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
 • Tvistløsningssystemet

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

FORFATTERE

Forfattere er:

 • Michael Gjedde-Nielsen
 • Henrik Hauge Andersen
 • Steen Hellmann
 • Peter Fauerholdt Thommesen
 • Morten Ruben Brage

FAKTA

Forlag: Karnov Group
Udgivelse: 1. udgave, 2021
Sider: 565
Pris: Kr. 996,00 ekskl. moms
ISBN: 9788761941633

Du kan læse et uddrag af bogen her

Bogen kan bestilles her

Se også bogens egen hjemmeside
abr18.com