FAGBØGER ABR 18

VILTOFT har forfattet en samlet fremstilling om ABR 18 – de nye Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.
Bogen er udkommet den 19. januar 2021.

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren. ABR 18 afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

 • Opbygning af rådgiveraftalen
 • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
 • Betaling af rådgiverens arbejde
 • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
 • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
 • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
 • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
 • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
 • Tvistløsningssystemet

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

– oOo –

Boganmeldelser:
Torsten Iversen har i Tidskrift for Bolig- og Byggeret skrevet en dobbeltanmeldelse af ”ABR 18 med kommentarer”, der er skrevet af VILTOFT’s Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage, og af ”Teknisk Rådgivning – ABR 18”, der er skrevet af Claus Berg.

Indledningsvis skriver Torsten Iversen: ”Lad det være sagt med det samme: De to nye udgivelser har været værd at vente på. Der er tale om to særdeles gode, gedigne værker, der grundigt behandler ABR 18 paragraf for paragraf”, og han slutter:  ”Bøgerne er uundværlige for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning i byggeriet og anden rådgiver- og entrepriseret. De være hermed anbefalet til alle med interesse for byggeriets retsforhold eller rådgiverforhold i det hele taget.”

Torsten Iversen: “Boganmeldelser af to store kommentarer til ABR 18” er trykt i TBB2021.696, og har du ikke abonnement, kan artiklen med tilladelse fra Karnov Group læses gratis via linket her

Endvidere er bogen blevet anmeldt af Kristan Skovsgaard i Ugeskrift for Retsvæsen, og heri skriver han bl.a.:

“Samlet set er der tale om et solidt og vellykket værk. Kommentaren til den tidligere ABR 89 har været et hovedværk i beskrivelsen af rådgivningsforhold i Danmark. Denne bog vil med det delvis nye forfatterkollegium fortsat udgøre et nyttigt værktøj, når byggeriets parter skal søge vejledning om retsstillingen i rådgivningsforhold.”

Kristian Skovsgaard: “Boganmeldelse: ABR18 med kommentarer” er optrykt i U2021B.176.

FORFATTERE

Forfattere er:

 • Michael Gjedde-Nielsen
 • Henrik Hauge Andersen
 • Steen Hellmann
 • Peter Fauerholdt Thommesen
 • Morten Ruben Brage

FAKTA

Forlag: Karnov Group
Udgivelse: 1. udgave, 2021
Sider: 565
Pris: Kr. 996,00 ekskl. moms
ISBN: 9788761941633

Du kan læse et uddrag af bogen her

Bogen kan bestilles her

Se også bogens egen hjemmeside
abr18.com

BOGANMELDELSER

Torsten Iversen har anmeldt bogen i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret:  “Boganmeldelser af to store kommentarer til ABR 18″( TBB2021.696).

Har du ikke abonnement, kan anmeldelsen med tilladelse fra Karnov Group læses gratis via linket her

Kristian Skovsgaard har anmeldt bogen i Ugeskrift for Retsvæsen: “Boganmeldelse: ABR 18 med kommentarer” (U2021B.176).