SPECIALER ENTREPRISE

ENTREPRISE

Vi er eksperter i entrepriseret, og vi har i over fire årtier været førende leverandør af juridisk rådgivning og bistand til bygge- og anlægssektoren. Som advokater for bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere, forsikringsselskaber, financierer og investorer har vi været involveret i de fleste større bygge- og anlægsprojekter i Danmark i nyere tid.

Vores grundsten
Entrepriseret har været vores grundsten lige siden firmaets begyndelse. Vi har opbygget en viden om og forståelse for branchen, som går dybere end de flestes.

Vi rådgiver om alle aspekter af entrepriseret. Fra udarbejdelse af kontrakter og fællesbetingelser/særlige betingelser til rådgivning om forsikringsforhold og offentlig regulering samt behandling af krav i alle afskygninger.

Vi bistår også med risikostyring og konfliktforebyggelse. Hertil kommer håndteringen af de udbudsretlige udfordringer samt førelse af rets- og voldgiftssager, som med tiden har udviklet sig til selvstændige specialer.

De projekter, vi er involveret i, spænder over traditionelle bygge- og anlægsprojekter til infrastruktur, hospitalsbyggerier, procesanlæg, kraftværker og off-shore projekter som f.eks. vindmølleparker.

Særlige byggeformer og internationale projekter
I sin søgen efter optimering udvikler byggebranchen nye aftaleformer, som vi ofte rådgiver om. Det gælder f.eks. offentlige-private partnerskaber (OPP), partnering, tidligt udbud og ESCO-aftaler.

Vi rådgiver ikke kun om projekter inden for landets grænser. Vi er løbende involveret i udenlandske projekter f.eks. i Nordeuropa og Afrika samt off-shore projekter, og vi har opnået et indgående kendskab til internationale standardkontrakter som FIDIC og NEC3.

Advokater for arkitekter og ingeniører
De tekniske rådgiveres retsforhold har vi et nært forhold til. Vores klienter tæller flere af landets førende arkitekt- og ingeniørfirmaer, som vi løbende rådgiver om alle typer spørgsmål, og vi står bag kommentaren ABR 18 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.

Vi fører også en lang række sager om arkitekters og ingeniørers rådgiveransvar som advokater udpeget af forsikringsselskaber.

Fast ejendom og ejendomsudvikling
Ud over entrepriseret og rådgiverret bistår vi offentlige og private klienter i forbindelse ejendomsudviklingsprojekter, herunder ikke mindst by- og arealudviklingsprojekter i offentlige-private samarbejder, samt i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder offentlige myndigheders køb af skræddersyet byggeri.

REFERENCER

Vi har siden 1994 været Metroselskabets faste rådgiver i alle entrepriseretlige og udbudsretlige forhold vedrørende Metroen i København, senest i forbindelse med Cityringen (21 mia. kr.) og forgreningen til Nordhavn (ca. 2 mia. kr.).

Vi har bistået Realdania By i forbindelse med etableringen af byudviklingsprojekter i partnerskab med kommuner landet over.

Vi rådgiver LINK arkitektur AS og Schmidt Hammer Lassen Architects K/S i forbindelse med en udvidelse af Hvidovre Hospital (30.000 m2 til en værdi på ca. 1,7 mia.kr.).

RANKINGS

Se VILTOFT’s internationale rankings her:

Chambers Europe Ikon_link_light

Legal 500 Ikon_link_light  

OMTALE I CHAMBERS EUROPE

”Market-leading construction boutique” (2020)

”… down-to-earth legal services with the client at the centre” (2020)

“… a best-in-class and high-quality law firm in the construction business” (2020)

“A powerhouse within the industry.” (2015)

“… this boutique firm has made construction law the cornerstone of its business” (2015)

“In the top tier for construction.” (2015)

…. particularly well-known for construction and public procurement” (2014)

“One of the best for construction.” (2013)

… has a special niche in construction where its pratice is really at the top.” (2009)

OMTALE I LEGAL 500

”Excellent construction boutique”. (2016)

“VILTOFT is appreciated for its ‘intelligent strategies, constructiveness in facing challenges, and professionalism’” (2014)

“… has some of Denmark’s best construction lawyers.” (2012)

“… probably the leading firm in construction law and public procurement.” (2010)